Hakkımızda

Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğü

 

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde, mezunlarının üniversiteleri ile iletişimini devam ettirmek ve işe yerleşme konularında destek vermek üzere kurulmuş olan bu  Koordinatörlük mezunlarını işe yerleştirme oranı ile kendini ispat etmiştir.

Üniversitemiz, vermiş olduğu mezunlarla ilişkilerini Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğü aracılığı ile sağlamaktadır. Koordinatörlüğün amacı, mezunlarını öğrenimlerini yaptıkları alanda, önde gelen işletmelere yönlendirmek, sürekli iş olanağı sağlamak ve mezunlar ile iletişimi kuvvetlendirmektir. Mezunlarımızın  özgeçmişleri toplanarak bir özgeçmiş havuzu oluşturulmuş ve iletişim halinde olunan firmalara istihdam sağlamak amacıyla yönlendirilmektedir. İşe alınma

süreçleri itina ile takip edilmektedir.

Mezun olan öğrencilerimizin büyük bir kısmı tam zamanlı olarak işe yerleştirilmiştir. Mezunlarımızın bir kısmı yerinde uygulama yaptıkları çözüm  ortaklarımızda, bir kısmı da Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğü’nün yönlendirdiği firmalarda tam zamanlı çalışmaya başlamışlardır. İletişimi korumak ve  değişikliklerden haberdar olmak için belli periyotlarla mezunlar aranarak durumları hakkında genel bir bilgi alınır. Mezun Yerleştirme Koordinatörlüğünün en  önemli amaçlarından biri de üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkiyi sürekli hale getirmektir.

Bu Koordinatörlük aynı zamanda, iş hayatında karşılaştıkları sorunlara yönelik mezunlarımıza destek verip, çözüm üreterek danışmanlık hizmeti de  vermektedir. Bu sayede mezunlarımızın iş hayatında kalıcı ve başarılı olmalarını hedeflemekteyiz. Bu Koordinatörlük aynı zamanda, iş hayatında karşılaştıkları sorunlara yönelik mezunlarımıza destek verip, çözüm üreterek danışmanlık hizmeti de vermektedir. Bu sayede mezunlarımızın iş hayatında kalıcı ve başarılı olmalarını hedeflemekteyiz.

 
 
Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü
 
 
Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü, işe hazırlama, kariyer ve psikolojik danışmanlık, performans değerlendirme ve takip konularında Üniversitemiz

öğrenci ve mezunlarına hizmet vermekte, bu faaliyetleri yürütürken de Mezun YerleştirmeYerinde Uygulama ve Sürekli Eğitim

Merkezi
 ile ortak hareket etmektedir.
 
 
Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü;
 
 1. Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü’nün amacı ve işlevi hakkında öğrenciyi bilgilendirir.

 2. Gidilecek iş yerlerine kolay adaptasyonu sağlamak ve motive etmek amacıyla öğrencilere teorik “Kariyer bilinci arttırma seminerleri” verilir.

 3. Özgeçmiş hazırlama, iş görüşmelerine hazırlık, iş görgüsü, organizasyonel davranış vb. konularda öğrenciyi bilgilendirir.

 4. İlgi, tutum, yetenek, kişilik testleri yapar ve öğrencilere kariyerlerini yönlendirme ve belirleme konusunda destek verir.

 1. Başarı, motivasyon, hedef belirleme, sınav kaygısı, iletişim konularında problem yaşayan öğrencilere rehberlik yapar.

 2. Çözüm ortakları, beklenti ve kontenjanlarına uygun öğrenci seçiminde aktif rol oynar.

 3. Bölüm başkanlarıyla koordineli çalışarak, öğrencilerin yerinde uygulama ve staj dönemlerinde performans, başarı ve devamsızlık takibini yapar. Öğrenci kaynaklı problemlere çözüm üretir.

 4. Koordinatörlüğün kariyer hizmetlerinden; geleceğini planlayan lise öğrencileri, iş arayan yüksekokul/fakülte öğrenci ve mezunları, işinde yeni kariyer planlaması yapmak isteyen yetişkinler ve öğrenciler yararlanabilmektedir.


Hizmetler;
 
 1. Kariyer portföy sistemi, KPS, hizmetleri ve yüz yüze bireysel kariyer danışmanlığı,

 2. Şirketlere ve üniversiteye dönük kariyer planlama, iş ve meslek tanıtım seminerleri,

 3. Yüz yüze aile ile birlikte öğrenciler için meslek yönlendirme ve seçimi danışmanlığı,

 4. İAÜ Sürekli Eğitim Koordinatörlüğü ile iş birliği halinde CV yazma teknikleri, iş görüşme yöntemleri ve diğer özgüven geliştirici eğitimler,

 5. Ulusal ve uluslararası iş pazarı hakkında doğru ve sürekli bilgi,

 6. AB ve ABD Yükseköğretim Kurumları hakkında bilgi

 7. Kariyer Geliştirme  Koordinatörlüğü sektörlerinin önde gelen kuruluşları ile öğrencileri bir araya getirmeye gayret göstermektedir. 

 8. Öğrencilerimizde, mezun olduklarında yalnız olmadıklarının ve iş hayatına artık dahil olmaya başladıklarının bilinci oluşturulmuştur.

 

 

Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü;

 

Üniversitemiz, 2004 yılından bu yana, üniversite-sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek bir çalışma yürüterek öğrencilerini haftada bir gün sektörden firmalara göndererek uygulama becerisi kazandırtmaktadır. Yerinde uygulama eğitimi, 2012-2013 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren öğrencilerimizin almak zorunda oldukları bir ders haline gelmiştir. Öğrencilerimiz, eğitim dönemleri boyunca haftanın bir günününde firmalara giderek yerinde uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Meslek yüksekokullarında 2 - 3 ve 4. yarıyıllarda fakültelerde ise 5 - 6 ve 7. yarıyıllarda yerinde uygulama dersi öğrencilere verilmektedir.

Öğrencilerin ders programları, haftanın bir iş gününü işletmelerde geçirebilmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır. İkinci öğretim öğrencileri için ders programlarından herhangi bir gün boş bırakılmamaktadır. İkinci öğretim öğrencileri saat 17.00’da Florya Yerleşkesi'ndeki derslerine yetişebilecek şekilde haftanın herhangi bir günü yerinde uygulama dersini yapabilmektedir. Mesai saatleri dahilinde dersi olmayan ikinci öğretim öğrencileri isteğe bağlı olarak haftanın birden fazla günü yerinde uygulamaya gidebilmektedir. Personele sağlanan yemek ve ulaşım imkanlarından öğrencilerinde istifade edebilmesi haricinde, yerinde uygulama süresince öğrencilerin işletmelere her hangi bir maliyeti bulunmamaktadır. Yerinde uygulama ve yaz stajları boyunca öğrencilerimizin “iş kazası ve meslek hastalığı” SGK primleri üniversitemiz tarafından düzenli olarak yatırılmaktadır.

Öğrencilerimizin haftanın belli günlerinde çözüm ortaklarımızın fiziki mekanlarında uygun departmanlara yönlendirilerek önce gözlem yapmaları, sistemlerini tanımaları, iş ilişkilerini ve iletişimlerini görmeleri, işin akışına ve süreçlerine dahil olmaları ve bir süre sonra katkı sağlamaları ve katılmaları teşvik edilerek bunun karşılıklı fayda ve verime dönmesi hedeflenmektedir. Bu sayede öğrenciler bir taraftan eğitimleri sürerken diğer taraftan da pratikte deneyim kazanmakta, gerçek profesyonel iş dünyasını görmekte, eğitimleri süresince edindikleri yerinde uygulama deneyimi ile mezun olduklarında ne istediklerini bilerek kariyerlerini daha tutarlı bir şekilde oluşturabilmektedirler.

Yerinde uygulama ve yaz stajı boyunca aynı işletmede bulunan öğrenci, işletme açısından birinci derecede istihdam edilmeye aday olarak görülmektedir. Bunun sebebi ise öğrencinin yerinde uygulama süresi içinde firmayı tanıması, sistemini öğrenmesi ve iyi performans sergileyerek kendisine adapte olabilmesidir. İşletmeler bu sistemle kendi insan kaynakları politikaları doğrultusunda istedikleri nitelikte elemanları yetiştirebilme olanağı bulmaktadır. Yerinde uygulamasını ve yaz stajını öğrenci aynı yerde yapabileceği gibi farklı işletme ve sektörlerde de yapabilmektedir. Bu seçeneğin öğrencilere ve dahası sektörlere en büyük avantajı ise öğrencinin üniversite sıralarında çalışıp çalışamayacağı sektörleri tanımasıdır. Böylelikle işletmelerin işçi devri azalmakta, öğrenci, yapabileceğine inandığı iş alanlarına yönelmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi, her program ve bölüm için sektörlerinde lider olan kurum/kuruluşlar ile çözüm ortaklığı ilişkisi yürütmektedir. Çözüm ortakları sayesinde öğrenciler üst düzey yöneticilerden ders alma ve bu kuruluşlarda teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı bulmaktadır. Öğrencilerimiz aynı zamanda bu kuruluşlarda part-time ve full-time iş imkanı bulmakta, mezun olduktan sonra ise uygulamalı eğitim gördükleri kuruluşlarda istihdam olanağı elde etmektedirler.