MNT SAĞLIK HİZMETLERİ NÜKLEER TIP ve RADYOTERAPİ KARİYER GÜNLERİ

  • 16 Nisan 2015 08:00
  • İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

SUNUM

“MNT Sağlık Hizmetleri Nükleer Tıp Ve Radyoterapi Kariyer Günleri” başlıklı sunum, 16 Nisan 2015 Perşembe günü saat 15.00’da MNT Sağlık Hizmetleri İnsan Kaynakları Yöneticisi Ferda Özbek tarafından yapıldı.